🗝️ กุญแจเก่า

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleกุญแจโบราณ
GoogleOld key
Twitterกุญแจแบบเก่า
Unicodeกุญแจเก่า
คำพ้องความหมายกุญแจ ล็อค และเก่า
หมวดหมู่สิ่ง | ล็อค

ภาพ

กุญแจเก่า อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🗝️ 1F5DD FE0F กุญแจเก่า
🗝 1F5DD (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน