🔐 ล็อคด้วยกุญแจ

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleกุญแจล็อคอยู่กับลูกกุญแจ
Googleกุญแจล็อกและลูกกุญแจ
Twitterลงล็อคไว้ด้วยกุญแจ
Unicodeล็อคด้วยกุญแจ
คำพ้องความหมายกุญแจ ปลอดภัย ปิด และล็อค
หมวดหมู่สิ่ง | ล็อค

ภาพ

ล็อคด้วยกุญแจ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🔐 1F510 ล็อคด้วยกุญแจ