📰 หนังสือพิมพ์

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleหนังสือพิมพ์
Googleหนังสือพิมพ์
Twitterหนังสือพิมพ์
Unicodeหนังสือพิมพ์
คำพ้องความหมายข่าวสาร
หมวดหมู่สิ่ง | กระดาษหนังสือ

ภาพ

หนังสือพิมพ์ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
📰 1F4F0 หนังสือพิมพ์
🗞️1F5DE FE0Fม้วนหนังสือพิมพ์, Rolled-up newspaper หรือ หนังสือพิมพ์ที่ม้วน
🗞1F5DE (*)