📚 หนังสือ

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleหนังสือ
Googleกองหนังสือ
Twitterหนังสือ
Unicodeหนังสือ
คำพ้องความหมายจด
หมวดหมู่สิ่ง | กระดาษหนังสือ
ป้ายกำกับหนังสืออิโมจิ

ภาพ

หนังสือ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
📚 1F4DA หนังสือ
📖1F4D6หนังสือเปิด, หนังสือเปิดอยู่, สมุดเปิดอยู่ หรือ เปิดหนังสือ
📓1F4D3สมุดโน้ต, สมุดบันทึก หรือ สมุดจดบันทึก
📕1F4D5หนังสือปิด, หนังสือปิดอยู่, สมุดปิดอยู่ หรือ หนังสือเรียนสีแดง
📙1F4D9หนังสือสีส้ม, สมุดสีส้ม หรือ หนังสือเรียนสีส้ม
📘1F4D8หนังสือสีน้ำเงิน, หนังสือสีฟ้า, สมุดสีฟ้า หรือ หนังสือเรียนสีน้ำเงิน
📗1F4D7หนังสือสีเขียว, สมุดสีเขียว หรือ หนังสือเรียนสีเขียว
📔1F4D4สมุดโน้ตมีลาย, สมุดบันทึกมีลายที่ปก, สมุดบันทึกที่มีของตกแต่งหน้าปก หรือ สมุดบันทึกกับปกตกแต่ง
📒1F4D2สมุดโน้ตเจาะรูข้าง, สมุดบัญชีแยกประเภท หรือ บัญชีแยกประเภท