emoji | สัญลักษณ์ข้อความ
คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
⬿𖣫𖤂⤿⥿➡️⬅️⬇️⬆️↖️↙️↘️↗️🔄🔀↔️↕️⤴️🔃↩️↪️◀️▶️🔁⤵️🔽🔼👉👈👇👆

รายการที่เกี่ยวข้อง: สัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม

※ สัญลักษณ์ทั้งหมดเป็นอักขระ unicode ไม่ใช่รูปภาพหรืออักขระที่รวมกัน แต่คุณยังสามารถรวมมันด้วยตัวเอง ※
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
ลูกศรสีดำชี้ไปทางซ้าย
ลูกศรสีดำขึ้น
ลูกศรสีดำชี้ลง
ลูกศรสีดำชี้ไปทางขวา
ลูกศรสีดำทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ลูกศรสีดำทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ลูกศรสีดำทิศใต้ตะวันออก
ลูกศรสีดำทิศใต้ตะวันตก
ลูกศรสีดำชี้ซ้ายขวา
ลูกศรสีดำขึ้นลง
ลูกศรชี้ซ้ายมีเส้นขีด
ลูกศรชี้ขึ้นมีขีด
ลูกศรชี้ลงพร้อมขีด
ลูกศรชี้ไปทางขวาพร้อมเส้นขีด
ลูกศรชี้ซ้ายขวามีขีดฆ่า
ลูกศรหัวสามเหลี่ยมขึ้นลง
ลูกศรชี้ไปทางขวาที่ปลายชี้ลง
ลูกศรชี้ไปทางขวาพร้อมปลายชี้ขึ้น
ลูกศรชี้ไปทางซ้ายพร้อมปลายชี้ลง
ลูกศรชี้ไปทางซ้ายมีปลายชี้ขึ้น
ลูกศรชี้ไปทางขวาพร้อมปลายชี้ลง
ลูกศรชี้ไปทางขวา ปลายชี้ขึ้น
ลูกศรชี้ไปทางซ้ายมีปลายชี้ลง
ลูกศรชี้ไปทางซ้ายด้วยปลายชี้ขึ้น
ลูกศรชี้ไปทางซ้ายสามดอก
ลูกศรเลื้อยยาวไปทางซ้าย
ลูกศรชี้ไปทางซ้ายพร้อมลำต้นประ
⬿ ลูกศรคลื่นชี้ไปทางซ้ายโดยตรง
ลูกศรสี่เท่าชี้ไปทางซ้าย
ลูกศรสี่เท่าชี้ไปทางขวา
ลูกศรขึ้นลง
ลูกศรตะวันตกเฉียงเหนือ
ลูกศรตะวันออกเฉียงเหนือ
ลูกศรตะวันออกเฉียงใต้
ลูกศรตะวันตกเฉียงใต้
ลูกศรซ้ายพร้อมจังหวะ
ลูกศรไปทางขวาด้วยจังหวะ
ลูกศรคลื่นด้านซ้าย
ลูกศรคลื่นด้านขวา
ลูกศรสองหัวทางซ้าย
ลูกศรสองหัวขึ้นไป
ลูกศรสองหัวทางขวา
ลูกศรสองหัวที่ชี้ลง
ลูกศรซ้ายพร้อมหาง
ลูกศรไปทางขวาพร้อมกับหาง
ลูกศรซ้ายจากแถบ
ลูกศรขึ้นจากแถบ
ลูกศรขวาจากแถบ
ลูกศรชี้ลงจากบาร์
ลูกศรขึ้นลงพร้อมฐาน
ลูกศรซ้ายพร้อมตะขอ
ลูกศรไปทางขวาพร้อมตะขอ
ลูกศรซ้ายพร้อมลูป
ลูกศรไปทางขวาพร้อมห่วง
ลูกศรคลื่นซ้ายขวา
ลูกศรซ้ายขวาพร้อมจังหวะ
ลูกศรลงคดเคี้ยวไปมา
ลูกศรขึ้นด้านบนด้วยปลายด้านซ้าย
ลูกศรขึ้นไปด้านบนด้วยปลายด้านขวา
ลูกศรชี้ลงพร้อมกับชี้ไปทางซ้าย
ลูกศรชี้ลงพร้อมกับชี้ไปทางขวา
ลูกศรไปทางขวาด้วยมุมลง
ลูกศรครึ่งวงกลมบนทวนเข็มนาฬิกา
ลูกศรครึ่งวงกลมบนตามเข็มนาฬิกา
ลูกศรตะวันตกเฉียงเหนือไปยังบาร์ยาว
ลูกศรซ้ายไปที่แถบบนลูกศรชี้ไปทางขวา
ลูกศรวงกลมเปิดทวนเข็มนาฬิกา
ลูกศรวงกลมเปิดตามเข็มนาฬิกา
ฉมวกไปทางซ้าย
แทงด้วยฉมวกไปทางซ้าย
ฉมวกฉมวกไปทางขวา
ฉมวกฉมวกไปทางซ้าย
ฉมวกฉมวกไปทางขวา
ฉมวกฉมวกไปทางขวา
ฉมวกฉมวกไปทางขวา
ฉมวกฉมวกไปทางซ้าย
ลูกศรไปทางขวาข้ามลูกศรซ้าย
ลูกศรขึ้นไปทางซ้ายของลูกศรชี้ลง
ลูกศรซ้ายไปทางลูกศรขวา
ลูกศรที่จับคู่ไว้ทางซ้าย
ลูกศรที่จับคู่ขึ้นไป
ลูกศรที่จับคู่ไปทางขวา
ลูกศรที่จับคู่ลง
ฉมวกซ้ายไปทางขวาฉมวก
ฉมวกฉมวกไปทางขวา
ลูกศรซ้ายสองครั้งพร้อมจังหวะ
ลูกศรซ้ายขวาสองครั้งพร้อมจังหวะ
ลูกศรชี้ไปทางขวาพร้อมกับขีด
ลูกศรขึ้นลงสองเท่า
ลูกศรสองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ลูกศรสองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ลูกศรสองทิศตะวันออกเฉียงใต้
ลูกศรสองทิศตะวันตกเฉียงใต้
ลูกศรสามลูกทางซ้าย
ลูกศรสามทางขวา
ลูกศร squiggle ทางซ้าย
ลูกศรชี้ไปทางขวา
ลูกศรขึ้นไปพร้อมกับลากเส้นสองครั้ง
ลูกศรชี้ลงพร้อมจังหวะสองเท่า
ลูกศรประที่ด้านซ้าย
ลูกศรประขึ้นด้านบน
ลูกศรพุ่งไปทางขวา
ลูกศรประลง
ลูกศรซ้ายไปที่แถบ
ลูกศรขวาไปที่บาร์
ลูกศรสีขาวด้านซ้าย
ลูกศรสีขาวขึ้นไป
ลูกศรสีขาวทางขวา
ลูกศรสีขาวชี้ลง
ลูกศรสีขาวขึ้นไปจากแถบ
สามเหลี่ยมชี้ขวาสีดำ
ฟ้าผ่า
พายุฝนฟ้าคะนอง
ลูกศรหนักทางตะวันออกเฉียงใต้
ลูกศรขวาหนัก
ลูกศรตะวันออกเฉียงเหนือที่มีน้ำหนักมาก
ลูกศรชี้ไปทางขวา
ลูกศรชี้ไปทางขวาหนัก ๆ
ลูกศรสามเหลี่ยมหัวขวา
ลูกศรที่มีหัวรูปสามเหลี่ยมหนัก
ลูกศรสามเหลี่ยมหัวพุ่งตรง
ลูกศรชี้ไปทางขวาอย่างหนัก
ลูกศรขวาสีดำ
หัวลูกศรชี้ไปทางขวาสามจุดบนสุด
หัวลูกศรสามจุดไฟส่องสว่างด้านล่างขวา
หัวลูกศรขวาสีดำ
ลูกศรโค้งสีดำหนักลงและลูกศรขวา
ลูกศรโค้งสีดำหนักขึ้นไปและลูกศรขวา
ลูกศรขวาสีดำหมอบ
ลูกศรชี้ไปทางขวาสีดำหนาเว้า
ลูกศรขวาสีขาวแรเงาด้านขวา
ลูกศรขวาสีขาวแรเงาด้านซ้าย
ลูกศรสีขาวด้านขวาเอียงไปด้านหลังเอียงไป
ลูกศรสีขาวด้านขวาเอียงไปข้างหน้า
ลูกศรขวาสีขาวเงาล่างขวาหนักมาก
ลูกศรขวาสีขาวเงาบนขวาหนัก
ลูกศรสีขาวด้านล่างขวาของรอยบากขวา
ลูกศรสีขาวด้านขวามีรอยบากด้านบนขวา
ลูกศรสีขาวขวาหนักวนเป็นวงกลม
ลูกศรขวาสีขาวขนนก
ลูกศรขนนกสีดำตะวันออกเฉียงใต้
ลูกศรขวาสีดำขนนก
ลูกศรขนนกสีดำตะวันออกเฉียงเหนือ
ลูกศรขนสีดำตะวันออกเฉียงใต้หนัก
ลูกศรขวาขนนกสีดำหนัก
ลูกศรขนนกขนสีดำตะวันออกเฉียงเหนือหนัก
ลูกศรชี้ไปทางขวา
ลูกศรขวาฉีกขาด
ลูกศรชี้ไปทางขวา
ลูกศรชี้ไปทางขวาอย่างหนัก
ลูกศรชี้ไปทางขวาแบบเปิด
ลูกศรชี้ลงพร้อมมุมซ้าย
ลูกศรลง
ลูกศรซ้ายขวา
ลูกศรซ้าย
ลูกศรไปทางขวา
ลูกศรขึ้นไป
ลูกศรสีขาวขึ้นไปบนแท่น
ลูกศรสีขาวขึ้นไปบนแท่นด้วย
ลูกศรสีขาวขึ้นไปบนแท่นที่มีแถบแนวตั้ง
ลูกศรคู่สีขาวขึ้นไป
ลูกศรคู่สีขาวขึ้นไปบนแท่น
ลูกศรสีขาวขวาจากกำแพง
ลูกศรตะวันตกเฉียงเหนือไปยังมุม
ลูกศรด้านตะวันออกเฉียงใต้ถึงมุม
ลูกศรสีขาวขึ้นลง
ลูกศรขวาพร้อมวงกลมเล็ก ๆ
ลูกศรชี้ลงด้านซ้ายจากลูกศรชี้ขึ้น
ลูกศรสามอันไปทางขวา
ลูกศรซ้ายพร้อมกับจังหวะตามแนวตั้ง
ลูกศรไปทางขวาพร้อมกับจังหวะตามแนวตั้ง
ลูกศรซ้ายขวาพร้อมจังหวะตามแนวตั้ง
ลูกศรซ้ายด้วยจังหวะแนวตั้งสองเท่า
ลูกศรไปทางขวาด้วยจังหวะแนวตั้งสองเท่า
ลูกศรซ้ายขวาพร้อมจังหวะแนวตั้งสองเท่า
ลูกศรแบบหัวเปิดซ้าย
ลูกศรหัวเปิดทางขวา
ลูกศรซ้ายหัวขวา
ลูกศรซ้ายสองลูก
ลูกศรขึ้นสองเท่า
ลูกศรชี้ไปทางขวาสองครั้ง
ลูกศรชี้ลงสองด้าน
ลูกศรซ้ายขวาสองครั้ง
ลูกศรสีขาวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ลูกศรสีขาวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ลูกศรสีขาวทิศตะวันออกเฉียงใต้
ลูกศรสีขาวทิศใต้ตะวันตก
ลูกศรขาวซ้ายขวา