ขนาดที่แท้จริงของ Apple HomePod Mini

  • ความกว้าง:97.9mm (3.85นิ้ว)
  • ความสูง:84.3mm (3.32นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Apple HomePod Mini