ตรวจสอบขนาดจริง

แสดงขนาดภาพที่เกิดขึ้นจริง

ฉลาก: apple-homepod | ทุกรายการ

Apple HomePod Mini

ดู

Apple HomePod

ดู