ขนาดที่แท้จริงของ Apple HomePod

  • ความกว้าง:142.0mm (5.59นิ้ว)
  • ความสูง:172.0mm (6.77นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Apple HomePod