สัญลักษณ์บาทไทย

คัดลอก / วาง

คลิกเพื่อคัดลอก ▼
฿$¥£
HTML ความหมาย
฿ ฿
U+E3F
สัญลักษณ์บาทไทย
นี่คือสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของเงินบาทไทย สกุลเงินทางการของประเทศไทย

สัญลักษณ์บาทไทยคืออะไร?

สัญลักษณ์บาทไทย ซึ่งแทนด้วย ฿ เป็นสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการสำหรับเงินบาทไทย สกุลเงินของประเทศไทย บาทมักถูกเรียกว่า "บาท" และมีรหัสย่อเป็น "THB"

แนวทางการใช้สัญลักษณ์บาทไทย

สัญลักษณ์บาทไทย ซึ่งแทนด้วย ฿ แสดงถึงสกุลเงินทางการของประเทศไทย ในกรณีที่ต้องพูดถึงจำนวนเงิน โดยเฉพาะในการทำธุรกรรมหรือการสื่อสารระหว่างประเทศ ความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ให้ใช้รหัสสกุลเงิน "THB" เพื่อความชัดเจนเพิ่มเติมในบริบทที่มีหลายสกุลเงิน เช่น ฿1,234.56 (THB) vs. €1,000.23 (EUR)

  • รูปแบบมาตรฐานสำหรับบาท: ฿1,234.56 รูปแบบนี้เป็นมาตรฐานในประเทศไทย โดยมีสัญลักษณ์เงินตัวอักษรอยู่ข้างหน้าจำนวนเงิน มีจุดเป็นตัวคั่นทศนิยม และใช้เครื่องหมายจุลภาคสำหรับเลขพัน
  • ตำแหน่งของสัญลักษณ์: มาตรฐาน: ฿50
  • ตัวคั่นทศนิยม: มาตรฐาน: จุดเป็นตัวคั่นทศนิยม (฿4.99)
  • เครื่องหมายจุลภาคสำหรับเลขพัน: มาตรฐานในประเทศไทย: จุลภาค (฿1,234.56)
  • การเว้นวรรค: มาตรฐาน: ไม่มีช่องว่างระหว่างสัญลักษณ์และจำนวนเงิน (฿50)
  • รหัสสกุลเงินทางการ: ให้ใช้เสมอ "THB" สำหรับเงินบาทไทยและหลีกเลี่ยงการใช้รหัสย่ออื่น

เข้าใจเกี่ยวกับเงินบาทไทย

เงินบาทไทยเช่นเดียวกับสกุลเงินอื่น ถูกแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย 100 หน่วยที่เรียกว่าสตางค์ ความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นดังนี้:

  • 1 สตางค์ = ฿0.01
  • 100 สตางค์ = ฿1

สำคัญที่จะระบุว่าจำนวนเงินเป็นบาทหรือสตางค์ โดยเฉพาะในบริบทที่อาจเกิดความเข้าใจผิดพลาด ควรมีความชัดเจนในการสื่อสาร โดยเฉพาะในการทำธุรกรรมทางการเงิน

บันทึกประวัติเกี่ยวกับเงินบาทไทย

บาท ในอดีตเป็นหน่วยนับของน้ำหนักที่ใช้ในการวัดโลหะมีค่าโปร่งแสง แล้วได้พัฒนามาเป็นสกุลเงินทางการของประเทศไทย เงินตรานี้ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในด้านเหรียญ เงินกระดาษ และมูลค่าตลาดตลอดจนประวัติ

วิธีพิมพ์สัญลักษณ์บาทไทยโดยใช้แป้นพิมพ์แบบลัดและรหัสอัลต์

  • บน Windows: กดปุ่ม Alt และพิมพ์ 0,3,6,3 ที่แป้นตัวเลข จากนั้นปล่อยปุ่ม Alt
  • สำหรับการเขียนโค้ด HTML: ใช้เอนทิตี้ตัวเลข ฿

ภาพของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์บาทไทย