เครื่องหมายถูกและช่องทำเครื่องหมาย

emoji | สัญลักษณ์ข้อความ
คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
🆅🆇🅥🅧🔘☑️✔️🙆‍♂️🙅‍♀️🙆‍♀️🙅‍♂️
※ สัญลักษณ์ทั้งหมดเป็นอักขระ unicode ไม่ใช่รูปภาพหรืออักขระที่รวมกัน แต่คุณยังสามารถรวมมันด้วยตัวเอง ※
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูกหนัก
คูณหนัก x
บัตรลงคะแนน x (ข้าม)
บัตรลงคะแนนหนัก x (ตัวหนา)
สัญลักษณ์รากที่สาม
สัญลักษณ์รากที่สี่
ไม่ใช่เครื่องหมายถูก
กล่องลงคะแนน (กล่องกาเครื่องหมาย)
กล่องลงคะแนนพร้อมเครื่องหมาย
กล่องลงคะแนนพร้อม x (สี่เหลี่ยมพร้อมกากบาท)
สี่เหลี่ยมสีขาว
สี่เหลี่ยมสีดำ
วงกลมสีขาว
วงกลมสีดำ
สัญลักษณ์ 'หรือ' ตรรกะ
สัญลักษณ์ครั้งที่ล้อมรอบ