ตัวอักษรละติน | อักขระส่วนขยายละติน

รวมตัวอักษรด้วยสำเนียงและอักขระเครื่องหมายวรรคตอนสากล ตัวอักษรหลัก: ฝรั่งเศสสเปนเยอรมันและไอซ์แลนด์
คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
ÆÁÂÂÀÅÃÄÇÐÉÊÈËÍÎÌÏÑÓÔÒØÕÖÞÚÛÙÜÝáâæàåãäçéêèðëíîìïñóôòøõößþúûùüýÿ
※ สัญลักษณ์ทั้งหมดเป็นอักขระ unicode ไม่ใช่รูปภาพหรืออักขระที่รวมกัน แต่คุณยังสามารถรวมมันด้วยตัวเอง ※
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
Æ อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่Æ
Á ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ A พร้อม acute
 ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ A พร้อมกับหมวก
 ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ A พร้อมกับหมวก
À อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ A พร้อมหลุมฝังศพ
Å ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ A ที่มีวงแหวนด้านบน
à ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ A ที่มีตัวหนอน
Ä อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ A ที่มีไดอะซิส
Ç ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ C ที่มี cedilla
Ð ละตินอักษรตัวใหญ่ Eth. สกุลเงินดิจิทัล “ Dogecoin”.
É ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ E ที่มี acute
Ê ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ E ที่มีหมวก
È ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ E ที่มีหลุมศพ
Ë ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ E ที่มี diaeresis
Í ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ I ที่มี acute
Î อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ I ที่มีหมวก
Ì อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ I ที่มีหลุมศพ
Ï ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ที่มีไดอะซิส
Ñ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ N พร้อมตัวหนอน
Ó ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ O ที่มี acute
Ô ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ O ที่มีหมวกรัดรูป
Ò ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ O ที่มีหลุมศพ
Ø ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ O ที่มีโรคหลอดเลือดสมอง
Õ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ O ที่มี tilde
Ö ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ O ที่มี diaeresis
Þ อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ Thorn
Ú ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ U ที่มี acute
Û ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ U ที่มีหมวก
Ù ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ U ที่มีหลุมศพ
Ü ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ U ที่มี diaeresis
Ý ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ Y แบบเฉียบพลัน
á อักษรตัวเล็กละตินกับเฉียบพลัน
â ละตินอักษรตัวเล็ก A พร้อมหมวก
æ อักษรตัวเล็กละตินÆ
à อักษรตัวเล็กละตินกับหลุมฝังศพ
å ละตินอักษรตัวเล็ก A พร้อมวงแหวนด้านบน
ã ตัวอักษรละตินตัวเล็ก A พร้อมเครื่องหมายตัวหนอน
ä ละตินอักษรตัวเล็ก A กับ diaeresis
ç ละตินตัวอักษร C ตัวเล็กที่มี cedilla
é ตัวอักษรละตินตัวเล็ก E ตัวเฉียบพลัน
ê ละตินอักษรตัวเล็ก E พร้อมหมวก
è ตัวอักษรละตินตัวเล็ก E พร้อมหลุมฝังศพ
ð ละตินอักษรตัวเล็ก Eth
ë ตัวอักษรละตินตัวเล็ก E พร้อมไดอะเรซิส
í อักษรตัวเล็กละตินฉันเฉียบพลัน
î อักษรตัวเล็กละตินฉันกับหมวก
ì อักษรตัวเล็กละตินฉันกับหลุมฝังศพ
ï อักษรตัวเล็กละตินฉันกับ diaeresis
ñ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก N พร้อมตัวหนอน
ó ละตินอักษรตัวเล็ก O เฉียบพลัน
ô ละตินอักษรตัวเล็ก O พร้อมหมวก
ò ละตินอักษรตัวเล็ก O กับหลุมฝังศพ
ø ตัวอักษรละตินตัวเล็ก O ตัวที่มีจังหวะ
õ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก O พร้อม tilde
ö ตัวอักษรละตินตัวเล็ก O ที่มี diaeresis
ß ละตินอักษรตัวเล็กแหลม S
þ อักษรตัวเล็กละติน Thorn
ú ละตินอักษรตัวเล็ก U เฉียบพลัน
û ละตินอักษรตัวเล็ก U พร้อมหมวก
ù ตัวอักษรละตินตัวเล็ก U ที่มีหลุมศพ
ü ตัวอักษรละตินตัวเล็ก U พร้อมไดอะซิซิค
ý ละตินอักษรตัวเล็ก Y พร้อมเฉียบพลัน
ÿ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก Y พร้อม diaeresis