ตัวอักษรละติน | อักขระส่วนขยายละติน

ตัวอักษรหลัก: แอฟริกา, คาตาลัน, เช็ก, เอสเปรันโต, ฮังการี, ละติน, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มอลตา, เซมิเหนือ, โปแลนด์, เซอร์เบีย - โครเอเชีย, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, Sorbian, ตุรกีและเวลส์
คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſʼn
※ สัญลักษณ์ทั้งหมดเป็นอักขระ unicode ไม่ใช่รูปภาพหรืออักขระที่รวมกัน แต่คุณยังสามารถรวมมันด้วยตัวเอง ※
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
Ā ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ A ที่มี macron
ā ตัวอักษรละตินตัวเล็ก A พร้อม macron
Ă อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ A ที่มี breve
ă ละตินอักษรตัวเล็ก A กับ breve
Ą ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ A ที่มี ogonek
ą ละตินอักษรตัวเล็ก A กับ ogonek
Ć ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ C ที่มี acute
ć ละตินอักษรตัวเล็ก C พร้อมเฉียบพลัน
Ĉ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ C ที่มีหมวกเส้นรอบวง
ĉ ละตินอักษรตัวเล็กซีพร้อมหมวก
Ċ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ C ที่มีจุดด้านบน
ċ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก C ที่มีจุดด้านบน
Č ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ C ที่มี caron
č ละตินอักษรตัวเล็ก C พร้อมรอน
Ď ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ D ที่มี caron
ď ตัวอักษรละตินตัวเล็ก D พร้อมคารอน
Đ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ D ที่มี stroke
đ ละตินอักษรตัวเล็ก D พร้อมจังหวะ
Ē ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ E พร้อม macron
ē ตัวอักษรละตินตัวเล็ก E พร้อม macron
Ĕ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ E ที่มี breve
ĕ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก E พร้อม Breve
Ė ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ E ที่มีจุดด้านบน
ė ตัวอักษรละตินตัวเล็ก E ที่มีจุดด้านบน
Ę ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ E ที่มี ogonek
ę ตัวอักษรละตินตัวเล็ก E ที่มี ogonek
Ě ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ E ที่มี caron
ě ตัวอักษรละตินตัวเล็ก E พร้อมคารอน
Ĝ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ G ที่มีหมวก
ĝ ละตินอักษรตัวเล็ก G พร้อมหมวก
Ğ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ G ที่มี breve
ğ ละตินอักษรตัวเล็ก G กับ breve
Ġ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ G ที่มีจุดด้านบน
ġ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก G ที่มีจุดด้านบน
Ģ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ G ที่มี cedilla
ģ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก G กับ cedilla
Ĥ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ H พร้อมหมวก
ĥ ละตินอักษรตัวเล็ก H พร้อมกับหมวก
Ħ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ H พร้อมขีดเขียน
ħ ละตินอักษรตัวเล็ก H พร้อมจังหวะ
Ĩ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ I ที่มีเครื่องหมายตัวหนอน
ĩ อักษรตัวเล็กละตินฉันกับตัวหนอน
Ī ตัวอักษรละตินตัวใหญ่ I ที่มี macron
ī ตัวอักษรละตินตัวเล็ก I ที่มี macron
Ĭ ตัวพิมพ์ใหญ่ละตินฉันด้วย breve
ĭ อักษรตัวเล็กละตินฉันกับ breve
Į ตัวอักษรละตินที่ฉันพิมพ์ด้วย ogonek
į อักษรตัวเล็กละตินฉันกับ ogonek
İ ตัวพิมพ์ใหญ่ละตินฉันที่มีจุดด้านบน
ı ละตินอักษรตัวเล็ก dotless I
IJ กลุ่มทุนละติน IJ
ij ภาษาละตินขนาดเล็กมัด IJ
Ĵ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ J พร้อม circumflex
ĵ ละตินอักษรตัวเล็ก J พร้อมหมวก
Ķ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ K ที่มี cedilla
ķ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก K ที่มี cedilla
ĸ ละตินอักษรตัวเล็กกระ
Ĺ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ L ที่มี acute
ĺ ละตินอักษรตัวเล็ก L เฉียบพลัน
Ļ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ L ที่มี cedilla
ļ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก L พร้อมซีซิลลา
Ľ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์เล็ก L ที่มีรอน
ľ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก L พร้อมคารอน
Ŀ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ L ที่มีจุดกลาง
ŀ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก L ที่มีจุดกลาง
Ł อักษรละติน L พร้อมเส้นขีด สกุลเงินดิจิทัล "Litecoin".
ł ละตินอักษรตัวเล็ก L พร้อมจังหวะ
Ń อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ N แบบเฉียบพลัน
ń ละตินอักษรตัวเล็ก N แบบเฉียบพลัน
Ņ อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ N ที่มี cedilla
ņ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก N พร้อม cedilla
Ň อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ N ที่มี caron
ň ตัวอักษรละตินตัวเล็ก N พร้อมรอน
Ŋ อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ Eng
ŋ อักษรตัวเล็กละติน
Ō ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ O ที่มี macron
ō ตัวอักษรละตินตัวเล็ก O พร้อม macron
Ŏ อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ O ที่มี breve
ŏ l อักษรตัวเล็กละตินกับ breve
Ő ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ O ที่มีค่า acute double
ő ละตินตัวอักษร O ตัวเล็กที่มีอาการเฉียบพลันสองเท่า
Œ กลุ่มทุนละติน
œ OE ภาษาละตินขนาดเล็กมัด
Ŕ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ R ที่มี acute
ŕ ละตินอักษรตัวเล็ก R กับเฉียบพลัน
Ŗ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ R ที่มี cedilla
ŗ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก R พร้อม cedilla
Ř ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ R ที่มี caron
ř ละตินอักษรตัวเล็ก R พร้อมรอน
Ś ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ S ที่มี acute
ś ละตินอักษรตัวเล็ก S ด้วยเฉียบพลัน
Ŝ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ S พร้อมหมวก
ŝ ละตินอักษรตัวเล็ก S พร้อมหมวก
Ş ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ S ที่มี cedilla
ş ตัวอักษรละตินตัวเล็ก S กับ cedilla
Š ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ S ที่มี caron
š ละตินอักษรตัวเล็ก S พร้อมรอน
Ţ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ C ที่มี cedilla
ţ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก T พร้อม cedilla
Ť ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ T ที่มี caron
ť ตัวอักษรละตินตัวเล็ก T พร้อมคารอน
Ŧ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์เล็ก T พร้อมนิ้ว
ŧ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก T พร้อมจังหวะ
Ũ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ U ที่มี tilde
ũ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก U with tilde
Ū ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ U ที่มี macron
ū ตัวอักษรละตินตัวเล็ก U ที่มี macron
Ŭ อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ U ที่มี breve
ŭ ตัวอักษรละตินตัวเล็ก U ที่มี breve
Ů ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ U ที่มีวงแหวนด้านบน
ů ตัวอักษรละตินตัวเล็ก U พร้อมวงแหวนด้านบน
Ű ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ U ที่มีไหวพริบสองเท่า
ű ละตินตัวอักษร U ตัวเล็กที่มีอาการเฉียบพลันสองเท่า
Ų ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ U ที่มี ogonek
ų ตัวอักษรละตินตัวเล็ก U ที่มี ogonek
Ŵ อักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ W พร้อมหมวก
ŵ ละตินอักษรตัวเล็ก W พร้อมหมวก
Ŷ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ Y ที่มีหมวก
ŷ ละตินอักษรตัวเล็ก Y พร้อมหมวก
Ÿ ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ Y ที่มี diaeresis
Ź ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ Z แบบเฉียบพลัน
ź ตัวอักษรละตินตัวเล็ก Z พร้อมเฉียบพลัน
Ż ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ Z ที่มีจุดด้านบน
ż ละตินตัวอักษร Z ตัวเล็กที่มีจุดด้านบน
Ž ตัวอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ Z ที่มี caron
ž ตัวอักษรละตินตัวเล็ก Z พร้อมรอน
ſ ละตินอักษรตัวเล็กยาวเอส
ʼn ละตินอักษรตัวเล็ก N นำหน้าด้วยอะโพสโทรฟี