JSON Validator

JSON รูปแบบที่ผู้ตรวจสอบและตรวจสอบ

JSON ข้อมูล

รูปแบบ JSON ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในการพัฒนาเว็บ สตริง JSON เสมอแถบพื้นที่ว่างเปล่าเยื้องและขึ้นบรรทัดใหม่ออกมาเพื่อประหยัดแบนด์วิธเครือข่ายและขนาดของเอกสาร แต่มันยากเกินไปที่จะอ่านและการแก้ปัญหา แม้รหัส JSON ของคุณถูก minified หรือ uglified เครื่องมือนี้สามารถตรวจสอบรหัส JSON และแสดงให้เห็นถึงข้อผิดพลาดที่เป็นมิตรกับคุณ