เครื่องมือนี้ได้แรงบันดาลใจจาก บทความนี้ ซึ่งอธิบาย facebook อาจกำหนดเป็นเพื่อนที่ดีโดยใช้ขั้นตอนวิธีการบางอย่าง

ตามขั้นตอน

  1. กรุณารอ...
  2. เปิด facebook ของคุณ → คลิกเมาส์ขวาพื้นที่ว่างของหน้าเว็บ → มุมมองที่มาของหน้า
    เปิด facebook ของคุณ → กดoption + ⌘ + U → คลิกที่พื้นที่รหัส
    เปิด facebook ของคุณ → กด CTRL + U → คลิกที่พื้นที่รหัส
  3. เลือกทั้งหมด (Ctrl + A) →คัดลอก (Ctrl + C)
  4. วางลงใน ▼

Result