เมื่อคุณมองหาเพื่อน ๆ ใน Facebook ของคุณเพื่อนที่คุณชื่นชอบอยู่เสมอในด้านบนของรายการเพราะ Facebook มีรายชื่อการจัดอันดับของเพื่อนของคุณในรหัสที่มา app เว็บนี้จะช่วยให้คุณสามารถเรียกดูรายชื่อเพื่อนในรหัสที่มาของ Facebook ที่

※กรุณาใช้ app นี้ในบัญชี Facebook ของคุณเอง อย่าใช้ app นี้เพื่อตรวจสอบข้อมูล Facebook ของคนอื่น ๆ ไม่ได้รับอนุญาตที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาทางด้านกฎหมาย※

Result