เมื่อคุณมองหาเพื่อน ๆ ใน Facebook ของคุณเพื่อนที่คุณชื่นชอบอยู่เสมอในด้านบนของรายการเพราะ Facebook มีรายชื่อการจัดอันดับของเพื่อนของคุณในรหัสที่มา app เว็บนี้จะช่วยให้คุณสามารถเรียกดูรายชื่อเพื่อนในรหัสที่มาของ Facebook ที่

※กรุณาใช้ app นี้ในบัญชี Facebook ของคุณเอง อย่าใช้ app นี้เพื่อตรวจสอบข้อมูล Facebook ของคนอื่น ๆ ไม่ได้รับอนุญาตที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาทางด้านกฎหมาย※

ตามขั้นตอน

  1. กรุณารอ...
    ที่เกี่ยวโยงกัน
    โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านล่าง:
  2. คลิกที่ลิงค์นี้: Facebook AJAX API
    → เลือกทั้งหมด (Ctrl + A) →คัดลอก (Ctrl + C)
  3. วางลงใน ▼

Result