⚠️ ป้ายระวัง

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleคำเตือน
Googleป้ายคำเตือน
Twitterสัญลักษณ์เตือน
Unicodeป้ายระวัง
คำพ้องความหมายระวัง
หมวดหมู่Symbols | คำเตือน
ป้ายกำกับสัญลักษณ์หัวข้อย่อย | สัญลักษณ์อันตราย | อีโมจิสีเหลือง

ภาพ

ป้ายระวัง อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
⚠️ 26A0 FE0F ป้ายระวัง
26A0 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน