☎️ โทรศัพท์

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleโทรศัพท์
Googleโทรศัพท์สีดำ
Twitterโทรศัพท์
Unicodeโทรศัพท์
หมวดหมู่สิ่ง | โทรศัพท์
ป้ายกำกับอีโมจิโทรศัพท์ | อีโมจิสีแดง

ภาพ

โทรศัพท์ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
☎️ 260E FE0F โทรศัพท์
260E (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน