🖨️ เครื่องพิมพ์

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleเครื่องพิมพ์
GooglePrinter
Twitterเครื่องพิมพ์
Unicodeเครื่องพิมพ์
คำพ้องความหมายคอมพิวเตอร์
หมวดหมู่สิ่ง | คอมพิวเตอร์

ภาพ

เครื่องพิมพ์ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🖨️ 1F5A8 FE0F เครื่องพิมพ์
🖨 1F5A8 (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน