✏️ ดินสอ

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleดินสอ
Googleดินสอ
Twitterดินสอ
Unicodeดินสอ
หมวดหมู่สิ่ง | การเขียน
ป้ายกำกับจดหมายอิโมจิ | อีโมจิสีเหลือง

ภาพ

ดินสอ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
✏️ 270F FE0F ดินสอ
270F (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน