🔬 กล้องจุลทรรศน์

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleกล้องจุลทรรศน์
Googleกล้องจุลทรรศน์
Twitterกล้องจุลทรรศน์
Unicodeกล้องจุลทรรศน์
คำพ้องความหมายเครื่องมือ
หมวดหมู่สิ่ง | ศาสตร์

ภาพ

กล้องจุลทรรศน์ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🔬 1F52C กล้องจุลทรรศน์