👪 ครอบครัว

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleครอบครัว
Googleครอบครัว
Twitterครอบครัว
Unicodeครอบครัว
คำพ้องความหมายคน พ่อ เด็ก และแม่
หมวดหมู่หน้ายิ้มและผู้คน | ตระกูล
ป้ายกำกับกิจกรรม

ภาพ

ครอบครัว อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
👪 1F46A ครอบครัว
👨‍👦‍👦1F468 200D 1F466 200D 1F466ครอบครัว (ผู้ชายกับเด็กผู้ชายสองคน)หรือครอบครัวที่มีพ่อและลูกชายสองคน
👨‍👦1F468 200D 1F466ครอบครัว (ผู้ชายกับเด็กผู้ชาย)หรือครอบครัวที่มีพ่อและลูกชาย
👨‍👧‍👦1F468 200D 1F467 200D 1F466ครอบครัว (ผู้ชายกับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง)หรือครอบครัวที่มีพ่อ ลูกชาย และลูกสาว
👨‍👧‍👧1F468 200D 1F467 200D 1F467ครอบครัว (ผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสองคน)หรือครอบครัวที่มีพ่อและลูกสาวสองคน
👨‍👧1F468 200D 1F467ครอบครัว (ผู้ชายกับเด็กผู้หญิง)หรือครอบครัวที่มีพ่อและลูกสาว
👨‍👨‍👦1F468 200D 1F468 200D 1F466ครอบครัว (ผู้ชาย, ผู้ชาย, เด็กผู้ชาย)หรือครอบครัวที่มีพ่อสองคนและลูกชาย
👨‍👨‍👦‍👦1F468 200D 1F468 200D 1F466 200D 1F466ครอบครัว (ผู้ชาย, ผู้ชาย, เด็กผู้ชาย, เด็กผู้ชาย)หรือครอบครัวที่มีพ่อสองคนและลูกชายสองคน
👨‍👨‍👧1F468 200D 1F468 200D 1F467ครอบครัว (ผู้ชาย, ผู้ชาย, เด็กผู้หญิง)หรือครอบครัวที่มีพ่อสองคนและลูกสาว
👨‍👨‍👧‍👦1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F466ครอบครัว (ผู้ชาย, ผู้ชาย, เด็กผู้หญิง, เด็กผู้ชาย)หรือครอบครัวที่มีพ่อสองคน ลูกชาย และลูกสาว
👨‍👨‍👧‍👧1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F467ครอบครัว (ผู้ชาย, ผู้ชาย, เด็กผู้หญิง, เด็กผู้หญิง)หรือครอบครัวที่มีพ่อสองคนและลูกสาวสองคน
👨‍👩‍👦1F468 200D 1F469 200D 1F466ครอบครัวที่มีพ่อ แม่ และลูกชาย
👨‍👩‍👦‍👦1F468 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466ครอบครัว (ผู้ชาย, ผู้หญิง, เด็กผู้ชาย, เด็กผู้ชาย)หรือครอบครัวที่มีพ่อ แม่ และลูกชายสองคน
👨‍👩‍👧1F468 200D 1F469 200D 1F467ครอบครัว (ผู้ชาย, ผู้หญิง, เด็กผู้หญิง)หรือครอบครัวที่มีพ่อ แม่ และลูกสาว
👨‍👩‍👧‍👦1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466ครอบครัว (ผู้ชาย, ผู้หญิง, เด็กผู้หญิง, เด็กผู้ชาย)หรือครอบครัวที่มีพ่อ แม่ ลูกชายและลูกสาว
👨‍👩‍👧‍👧1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467ครอบครัว (ผู้ชาย, ผู้หญิง, เด็กผู้หญิง, เด็กผู้หญิง)หรือครอบครัวที่มีพ่อ แม่ และลูกสาวสองคน
👩‍👦‍👦1F469 200D 1F466 200D 1F466ครอบครัว (ผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคน)หรือครอบครัวที่มีแม่และลูกชายสองคน
👩‍👦1F469 200D 1F466ครอบครัว (ผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย)หรือครอบครัวที่มีแม่และลูกชาย
👩‍👧‍👦1F469 200D 1F467 200D 1F466ครอบครัว (ผู้หญิงกับเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง)หรือครอบครัวที่มีแม่ ลูกชาย และลูกสาว
👩‍👧‍👧1F469 200D 1F467 200D 1F467ครอบครัว (ผู้หญิงกับเด็กผู้หญิงสองคน)หรือครอบครัวที่มีแม่และลูกสาวสองคน
👩‍👧1F469 200D 1F467ครอบครัว (ผู้หญิงกับเด็กผู้หญิง)หรือครอบครัวที่มีแม่และลูกสาว
👩‍👩‍👦1F469 200D 1F469 200D 1F466ครอบครัว (ผู้หญิง, ผู้หญิง, เด็กผู้ชาย)หรือครอบครัวที่มีแม่สองคนและลูกชาย
👩‍👩‍👦‍👦1F469 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466ครอบครัว (ผู้หญิง, ผู้หญิง, เด็กผู้ชาย, เด็กผู้ชาย)หรือครอบครัวที่มีแม่สองคนและลูกชายสองคน
👩‍👩‍👧1F469 200D 1F469 200D 1F467ครอบครัว (ผู้หญิง, ผู้หญิง, เด็กผู้หญิง)หรือครอบครัวที่มีแม่สองคนและลูกสาว
👩‍👩‍👧‍👦1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466ครอบครัว (ผู้หญิง, ผู้หญิง, เด็กผู้หญิง, เด็กผู้ชาย)หรือครอบครัวที่มีแม่สองคน ลูกชาย และลูกสาว
👩‍👩‍👧‍👧1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467ครอบครัว (ผู้หญิง, ผู้หญิง, เด็กผู้หญิง, เด็กผู้หญิง)หรือครอบครัวที่มีแม่สองคนและลูกสาวสองคน