🏜️ ทะเลทราย

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleทะเลทราย
GoogleDesert
Twitterทะเลทราย
Unicodeทะเลทราย
หมวดหมู่การเดินทางและสถานที่ | ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ภาพ

ทะเลทราย อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🏜️ 1F3DC FE0F ทะเลทราย
🏜 1F3DC (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน