⚾ เบสบอล

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleลูกเบสบอล
Googleเบสบอล
Twitterเบสบอล
Unicodeเบสบอล
คำพ้องความหมายบอล
หมวดหมู่กิจกรรม | กีฬา

ภาพ

เบสบอล อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
26BE เบสบอล
⚾️ 26BE FE0F (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน