ช่องว่างและตัวแปลงการแบ่งบรรทัด

ขั้นตอนการใช้งาน:
  1. ป้อนข้อความที่หน้านี้
  2. คลิกที่ปุ่มเพื่อแปลงข้อความ
  3. เปิด Facebook หรือ Instagram ของคุณ
  4. วางข้อความ
ในบางเหตุผล SNS ไม่อนุญาตช่องว่างที่มากกว่าหนึ่ง แต่มันจำกัดความคิดสร้างสรรค์ของเรา หน้านี้ช่วยคุณกำจัดกฎเหล่านี้ หน้านี้แปลงข้อความดิบของคุณและแทรกช่องว่างที่มีความกว้างเป็นศูนย์ระหว่างช่องว่างหรืออักขระตัวแบ่งบรรทัด และทำให้คุณสมบัติต่อไปนี้เป็นไปได้:
  • ช่องว่างมากขึ้นระหว่างคำ
  • เว้นระยะขอบเพิ่มเติมระหว่างย่อหน้า
  • เยื้องข้อความ
รองรับการใส่คำบรรยายภาพ Instagram, facebook post, twitter และ wordpress และอื่น ๆ