ขนาดที่แท้จริงของ ภาพถ่าย (8x10)

8R / ISO1008

  • ความกว้าง:8.0นิ้ว (203.2mm)
  • ความสูง:10.0นิ้ว (254mm)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  ภาพถ่าย (8x10)