ตรวจสอบขนาดจริง

แสดงขนาดภาพที่เกิดขึ้นจริง

ฉลาก: รูปถ่าย | ทุกรายการ

ภาพถ่าย 2R

ดู

ภาพ 3.5x5 "(9x13 ซม)

ดู

ภาพถ่าย (8x10)

ดู

ภาพถ่าย (6x8)

ดู

ภาพ 5x7 "(13x18 ซม)

ดู

ภาพ 4x6 "(10x15 ซม)

ดู