คืออะไร iOS เวอร์ชันของฉันได้อย่างไร

เป็นรุ่น iOS ใน iPhone หรือ iPad ของฉันคืออะไร นี้เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่น iOS ของคุณ

คุณกำลังล้อเล่น? นี้ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ Apple

หรือคุณสามารถลอง ...: