ชื่อโฮสต์ของฉันคืออะไร

ชื่อโฮสต์คือฉลากที่ถูกกำหนดให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และที่ใช้ในการระบุอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อโฮสต์ของฉันคือ:ec2-44-220-44-148.compute-1.amazonaws.com