1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
นาฬิกาดิจิทัล

ในโหมดเต็มหน้าจอ หน้าจอจะไม่ปิด และโฆษณาจะถูกซ่อน