emoji | สัญลักษณ์ข้อความ
คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
🍜🗾🎌🇯🇵🍙🍱🍣🍥🍵🍡🍢🍘🎐🍶🥃🍺⛩️🏯🎎🎏👹🎴🔰🏣🌸♨️🥷👺👘🗻🗼🎋💮💱💴💹🈴㊗️㊙️🉐🈶🈲🈹🈵🈷️🈺🈸🈚🈂️🉑🆚✴️🈳
※ สัญลักษณ์ทั้งหมดเป็นอักขระ unicode ไม่ใช่รูปภาพหรืออักขระที่รวมกัน แต่คุณยังสามารถรวมมันด้วยตัวเอง ※
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
ฮิระงะนะตัวอักษรเล็ก A
ฮิระงะนะตัวอักษร A
ฮิระงะนะตัวอักษร I (เล็ก)
ฮิระงะนะตัวอักษร I
ฮิระงะนะตัวอักษรเล็ก U
ฮิระงะนะตัวอักษร U
ฮิระงะนะตัวอักษรเล็ก E
ฮิระงะนะตัวอักษร E
ฮิระงะนะตัวอักษรขนาดเล็ก O
ฮิระงะนะตัวอักษร O
ฮิระงะนะตัวอักษร KA
ฮิระงะนะตัวอักษร GA
ฮิระงะนะตัวอักษร KI
ฮิระงะนะตัวอักษร GI
ฮิระงะนะจดหมายมก
ฮิระงะนะตัวอักษร GU
ฮิระงะนะตัวอักษร KE
ฮิระงะนะจดหมายจีอี
ฮิระงะนะตัวอักษร KO
ฮิระงะนะจดหมาย GO
ฮิระงะนะตัวอักษร SA
ฮิระงะนะตัวอักษร ZA
ฮิระงะนะตัวอักษรศรี
ฮิระงะนะตัวอักษร ZI
ฮิระงะนะตัวอักษร SU
ฮิระงะนะตัวอักษร ZU
ฮิระงะนะตัวอักษร SE
ฮิระงะนะตัวอักษร ZE
ฮิระงะนะตัวอักษร SO
ฮิระงะนะตัวอักษร ZO
ฮิระงะนะตัวอักษร TA
ฮิระงะนะตัวอักษร DA
ฮิระงะนะตัวอักษร TI
ฮิระงะนะตัวอักษร DI
ฮิระงะนะอักษรตัวเล็ก "TU"
ฮิระงะนะตัวอักษร TU
ฮิระงะนะตัวอักษร DU
ฮิระงะนะตัวอักษร TE
ฮิระงะนะจดหมาย DE
ฮิระงะนะจดหมายถึง
ฮิระงะนะจดหมาย DO
ฮิระงะนะตัวอักษร NA
ฮิระงะนะจดหมาย NI
ฮิระงะนะจดหมาย NU
ฮิระงะนะตัวอักษร NE
ฮิระงะนะจดหมายเลข
ฮิระงะนะตัวอักษร HA
ฮิระงะนะตัวอักษร BA
ฮิระงะนะตัวอักษร PA
ฮิระงะนะตัวอักษร HI
ฮิระงะนะตัวอักษร BI
ฮิระงะนะตัวอักษร PI
ฮิระงะนะตัวอักษร HU
ฮิระงะนะตัวอักษร BU
ฮิระงะนะตัวอักษร PU
ฮิระงะนะตัวอักษร HE
ตัวอักษรฮิระงะนะ
ฮิระงะนะตัวอักษร PE
ฮิระงะนะตัวอักษรโฮ
ฮิระงะนะตัวอักษร BO
ฮิระงะนะตัวอักษร PO
ฮิระงะนะจดหมาย MA
ฮิระงะนะตัวอักษร MI
ฮิระงะนะตัวอักษร MU
ฮิระงะนะตัวอักษร ME
ฮิระงะนะตัวอักษร MO
ฮิระงะนะตัวอักษร YA ขนาดเล็ก
ฮิระงะนะตัวอักษร YA
ฮิระงะนะตัวอักษรเล็ก "YU"
ฮิระงะนะตัวอักษร "YU"
ฮิระงะนะตัวอักษรเล็ก "YO"
ฮิระงะนะตัวอักษร YO
ฮิระงะนะตัวอักษร RA
ฮิระงะนะจดหมาย RI
ฮิระงะนะตัวอักษร RU
ฮิระงะนะตัวอักษร RE
ฮิระงะนะตัวอักษร RO
ฮิระงะนะตัวอักษรเล็ก "WA"
ฮิระงะนะตัวอักษร WA
ฮิระงะนะจดหมาย WI
ฮิระงะนะตัวอักษร WE
ฮิระงะนะจดหมาย WO
ฮิระงะนะตัวอักษร N
ฮิระงะนะตัวอักษร VU
ฮิระงะนะอักษรตัวเล็ก KA
ฮิระงะนะตัวอักษร KE ขนาดเล็ก
การรวมเครื่องหมายคาทะคานะ - ฮิระงะนะ
การรวมเครื่องหมายเสียงแบบกึ่งมีค่าคาตาคานะ - ฮิรางานะ
katakana-hiragana เปล่งเสียงออกมา
katakana-hiragana เครื่องหมายเสียงกึ่งเปล่งเสียง
ฮิระงะนะซ้ำเครื่องหมาย
ฮิระงะนะทำเครื่องหมายการวนซ้ำ
คาตาคานะอักษรตัวเล็ก "A"
คาตาคานะตัวอักษร A
คาตาคานะตัวอักษรเล็ก "ฉัน"
ตัวอักษรคาตาคานะฉัน
คาตาคานะอักษรตัวเล็ก "U"
katakana ตัวอักษร U
คาตาคานะอักษรตัวเล็ก "E"
คาตาคานะตัวอักษร E
คาตาคานะอักษรตัวเล็ก "O"
คาตาคานะตัวอักษร O
จดหมายคาตะคานะ
ตัวอักษรคาตาคานะ GA
ตัวอักษรคาตาคานะ KI
katakana จดหมาย GI
จดหมาย katakana มก
คาตาคานะตัวอักษร GU
คาตาคานะจดหมาย KE
ตัวอักษรคาตาคานะ GE
katakana จดหมาย KO
คาตาคานะจดหมาย GO
katakana จดหมาย SA
ตัวอักษรคาตาคานะ ZA
คาตาคานะตัวอักษรศรี
ตัวอักษรคาตะคานะ ZI
คาตาคานะตัวอักษร SU
ตัวอักษรคาตาคานะ ZU
คาตาคานะจดหมาย SE
ตัวอักษรคาตาคานะ ZE
ตัวอักษรคาตาคานะดังนั้น
คาตาคานะจดหมาย ZO
ตัวอักษรคาตาคานะ TA
ตัวอักษรคาตาคานะ DA
katakana ตัวอักษร TI
คาตาคานะตัวอักษร DI
katakana อักษรตัวเล็ก "TU"
katakana จดหมาย TU
ตัวอักษรคาตาคานะ DU
ตัวอักษรคาตาคานะ TE
คาตาคานะจดหมาย DE
จดหมายคาตะคานะถึง
จดหมายคาตาคานะ DO
katakana จดหมาย NA
ตัวอักษรคาตาคานะ NI
ตัวอักษรคาตาคานะ NU
คาตาคานะจดหมาย NE
คาตาคานะจดหมายเลขที่
คาตาคานะตัวอักษร HA
ตัวอักษรคาตาคานะ
จดหมายคาตาคานะ
katakana จดหมาย HI
ตัวอักษรคาตาคานะ BI
คาตาคานะจดหมาย PI
ตัวอักษรคาตาคานะ HU
ตัวอักษรคาตะคานะ
คาตาคานะตัวอักษร PU
จดหมายคาตาคานะ HE
จดหมายคาตาคานะ พ.ศ.
ตัวอักษรคาตาคานะ PE
ตัวอักษรคาตาคานะโฮ
จดหมายคาตาคานะ BO
ตัวอักษรคาตาคานะ PO
จดหมายคาตาคานะ MA
คาตาคานะจดหมาย MI
คาตาคานะจดหมาย RI
ตัวอักษรคาตาคานะ RU
ตัวอักษรคาตาคานะ RE
คาตาคานะตัวอักษร RO
คาตาคานะอักษรตัวเล็ก "WA"
ตัวอักษรคาตะคานะ WA
จดหมายคาตะคานะ WI
คาตาคานะจดหมาย WE
คาตาคานะจดหมาย WO
คาตาคานะตัวอักษร N
คาตาคานะจดหมาย VU
คาตาคานะอักษรตัวเล็ก "KA"
คาตาคานะอักษรตัวเล็ก "KE"
ตัวอักษรคาตาคานะ VA
คาตาคานะจดหมายที่หก
คาตาคานะจดหมาย VE
จดหมายคาตะคานะ VO
คาตาคานะจุดกึ่งกลาง
katakana-hiragana เครื่องหมายเสียงที่ยืดเยื้อ
เครื่องหมายซ้ำคะตะคะนะ
คาตาคานะเปล่งเสียงซ้ำ
katakana digraph koto
หยวน (สกุลเงินจีน)
บริษัท
เครื่องหมายอ้างอิงเอเชียตะวันออก