สัญลักษณ์เพศ

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
※ สัญลักษณ์ทั้งหมดเป็นอักขระ unicode ไม่ใช่รูปภาพหรืออักขระที่รวมกัน แต่คุณยังสามารถรวมมันด้วยตัวเอง ※
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
สัญลักษณ์เพศตรงข้าม
สัญลักษณ์ชาย ดาวอังคาร
สัญลักษณ์หญิง
สัญลักษณ์ของดาวพุธ
สัญลักษณ์ชายรักชาย
สัญลักษณ์ชายและหญิง
สัญลักษณ์ชายที่มีขีดฆ่า
สัญลักษณ์ของคนข้ามเพศ
สัญลักษณ์ชายแนวตั้งพร้อมเส้นขีด
สัญลักษณ์หญิงรักหญิง
กลาง (Neuter)