สัญลักษณ์ลูกเต๋า

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
※ สัญลักษณ์ทั้งหมดเป็นอักขระ unicode ไม่ใช่รูปภาพหรืออักขระที่รวมกัน แต่คุณยังสามารถรวมมันด้วยตัวเอง ※
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
หนึ่ง pip บนลูกเต๋า
สองลูกเต๋าที่ลูกเต๋า
ลูกเต๋าทั้งสามลูกบนลูกเต๋า
สี่ลูกเต๋าที่ลูกเต๋า
ลูกเต๋าห้าลูกบนลูกเต๋า
หกลูกเต๋าที่ลูกเต๋า