สัญลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
𓉴𓉸۞۩
หน้านี้นำเสนอสัญลักษณ์ที่หลากหลายซึ่งมีความสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม และอุดมการณ์อย่างลึกซึ้งในประเพณีและสังคมต่างๆ ทั่วโลก แต่ละไอคอนแสดงถึงเรื่องราวและชุดความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสะท้อนถึงผืนผ้าอันยาวนานของประวัติศาสตร์และความคิดของมนุษย์ สำหรับการสำรวจสัญลักษณ์กากบาทโดยเฉพาะ ซึ่งมีความสำคัญในประเพณีของชาวคริสต์ โปรดไปที่หน้าพิเศษของเราที่ Cross Symbols คอลเลกชันนี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่หล่อหลอมและยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทั่วโลก
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
คาดูซีอุส ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทพเจ้ากรีก Hermes มักใช้เป็นสัญลักษณ์ทางการแพทย์
องค์ (Ankh) สัญลักษณ์อียิปต์โบราณที่แสดงถึงชีวิต
ดาวและพระจันทร์เสี้ยว สัญลักษณ์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของศาสนาอิสลาม
สัญลักษณ์ภาษาเปอร์เซีย แทนสัญลักษณ์ของอิสลามหรืออิหร่าน ยังเรียกว่าสัญลักษณ์ของอัลลอฮ์
ขันธะ, สัญลักษณ์ของศาสนาซิกข์
สัญลักษณ์สันติภาพ มักใช้ในบริบททางจิตวิญญาณ แต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะศาสนา
ค้อนและเคียว, สัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์, ไม่ใช่ศาสนา
หยินและหยาง, สัญลักษณ์ของศาสนาเต๋าที่แทนความเป็นสององค์ประกอบ
ธรรมจักร, สัญลักษณ์แทนพุทธศาสนา
พระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้น มักเกี่ยวข้องกับศาสนาพื้นเมืองหลากหลาย
พระจันทร์เสื่อม ยังเกี่ยวข้องกับศาสนาพื้นเมืองหลายประเภท
กางเขนซีเรียตะวันตก (West Syriac cross)
กางเขนซีเรียตะวันออก
ไม้เท้าของเฮอร์เมส
ดาวเดวิด สัญลักษณ์ของศาสนายิว
สวัสติกะ, สัญลักษณ์โบราณที่เป็นมงคลในศาสนาฮินดู, พุทธ, และเชน
บาสมาลาเป็นวลีอิสลาม "ในนามของพระเจ้าผู้มีน้ำใจมากที่สุดผู้ทรงเมตตาเสมอ" นี่คือวลีที่ท่องต่อหน้าอัลกุรอานแต่ละแห่ง - ยกเว้นข้อที่เก้า นี่คืออักขระ Unicode ที่กว้างที่สุด
ดาวลักษมี มีความเกี่ยวข้องกับความร่ำรวยและความเจริญในศาสนาฮินดู
สัญลักษณ์ โอม หรือ อัม (Om or Aum) เป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์และไอคอนทางจิตวิญญาณในศาสนาอินเดีย เช่น ฮินดู, พุทธ และ เจน
𓉴 ปิรามิด
𓉸 แผ่นศิลาจารึก
۞ จุดเริ่มต้นของรูปแบบรับเอลฮิซบ์ในภาษาอาหรับ (Arabic Start of Rub El Hizb)
สัญลักษณ์ทิเบต Nor Bu Nyis-Khyil
۩ สถานที่สุญูดของอาหรับ (Arabic Place of Sajdah)
สัญลักษณ์ทิเบต Rdo Rje
สัญลักษณ์ทิเบต Nor Bu
สัญลักษณ์ทิเบต Phur Pa