emoji | สัญลักษณ์ข้อความ
คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
·⦿🔶🔹🔸🔘🔵🟢🟠🔴🟤🟣#⃣💠*⃣
รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย
※ สัญลักษณ์ทั้งหมดเป็นอักขระ unicode ไม่ใช่รูปภาพหรืออักขระที่รวมกัน แต่คุณยังสามารถรวมมันด้วยตัวเอง ※
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
· สัญลักษณ์จุดกลาง
เครื่องหมายดอกจันวงกลม
ฟิชอาย
วงกลมสีขาว
วงกลมจุด
วงกลมที่มีการเติมแนวตั้ง
เป้า
วงกลมสีดำ
กระสุนผกผัน
กระสุนสีขาว
ดวงอาทิตย์
เพชรสีดำ
เพชรสีขาว
เพชรสีขาวที่มีเพชรสีดำขนาดเล็ก
ดาวสีดำ
ดาวสีขาว
สี่เหลี่ยมสีขาว
หัวใจสีดำหมุนหนัก สัญลักษณ์หัวข้อย่อย
หัวใจดอกไม้หมุน สัญลักษณ์หัวข้อย่อย
กลับใจหัวใจดอกไม้หมุน สัญลักษณ์หัวข้อย่อย
วงล้อแห่งธรรมะ
เครื่องหมายดอกจันบอลลูนสี่ก้านหนัก
ดอกจันหนัก
ดอกจันศูนย์เปิด
ลูกศรสองหัวทางขวา
ลูกศรไปทางขวาพร้อมกับหาง
ลูกศรขวาจากแถบ
ลูกศรไปทางขวาพร้อมห่วง
ลูกศรสามทางขวา
ลูกศรชี้ไปทางขวา
ลูกศรพุ่งไปทางขวา
ลูกศรสีขาวทางขวา
ลูกศรขวาหนัก
ลูกศรชี้ไปทางขวา
ลูกศรชี้ไปทางขวาหนัก ๆ
ลูกศรสามเหลี่ยมหัวขวา
ลูกศรที่มีหัวรูปสามเหลี่ยมหนัก
ลูกศรสามเหลี่ยมหัวพุ่งตรง
ลูกศรชี้ไปทางขวาอย่างหนัก
ลูกศรขวาสีดำ
หัวลูกศรชี้ไปทางขวาสามจุดบนสุด
หัวลูกศรสามจุดไฟส่องสว่างด้านล่างขวา
หัวลูกศรขวาสีดำ
ลูกศรโค้งสีดำหนักลงและลูกศรขวา
ลูกศรโค้งสีดำหนักขึ้นไปและลูกศรขวา
ลูกศรขวาสีดำหมอบ
ลูกศรชี้ไปทางขวาสีดำหนาเว้า
ลูกศรขวาสีขาวเงาบนขวาหนัก
ลูกศรสีขาวด้านขวามีรอยบากด้านบนขวา
ลูกศรสีขาวขวาหนักวนเป็นวงกลม
ลูกศรขวาสีขาวขนนก
ลูกศรขวาสีดำขนนก
ลูกศรขวาขนนกสีดำหนัก
ลูกศรชี้ไปทางขวา
ลูกศรชี้ไปทางขวาอย่างหนัก
ลูกศรชี้ไปทางขวาแบบเปิด
ลูกศรไปทางขวา
ลูกศรหัวเปิดทางขวา
ลูกศรชี้ไปทางขวาสองครั้ง
สามเหลี่ยมชี้ขวาสีดำ
สามเหลี่ยมชี้ขวาสีขาว
สามเหลี่ยมเล็กสีดำชี้ขวา
สีขาวสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ชี้ไปทางขวา
ตัวชี้ชี้ขวาสีดำ
ตัวชี้ชี้ขวาสีขาว