emoji | สัญลักษณ์ข้อความ
คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼
·⦿◼️▪️♦️🔶🔹🔸🔘☑️✔️🔵🟢🟠🔴❇️🟤🟣#️⃣ℹ️💠✳️⚠️➡️*️⃣
※ สัญลักษณ์ทั้งหมดเป็นอักขระ unicode ไม่ใช่รูปภาพหรืออักขระที่รวมกัน แต่คุณยังสามารถรวมมันด้วยตัวเอง ※
สัญลักษณ์ข้อความ ความหมาย คัดลอก / วาง
จุดยุทธศาสตร์ (Bullet)
· สัญลักษณ์จุดกลาง
เครื่องหมายดอกจันวงกลม
ฟิชอาย
วงกลมสีขาว
วงกลมจุด
วงกลมที่มีการเติมแนวตั้ง
เป้า
วงกลมสีดำ
กระสุนผกผัน
กระสุนสีขาว
ดวงอาทิตย์
ไฮเฟนบุลเล็ต
กระสุนสีดำทางซ้าย
สัญลักษณ์กระสุนสีดำชี้ไปทางขวา (Black Rightwards Bullet)
เพชรสีดำ
เพชรสีขาว
เพชรสีขาวที่มีเพชรสีดำขนาดเล็ก
ดาวสีดำ
ดาวสีขาว
สี่เหลี่ยมสีดำ
สี่เหลี่ยมสีขาว
กล่องลงคะแนน (กล่องกาเครื่องหมาย)
กล่องลงคะแนนพร้อมเครื่องหมาย
กล่องลงคะแนนพร้อม x (สี่เหลี่ยมพร้อมกากบาท)
เครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูกหนัก
หัวใจสีดำหมุนหนัก สัญลักษณ์หัวข้อย่อย
หัวใจดอกไม้หมุน สัญลักษณ์หัวข้อย่อย
กลับใจหัวใจดอกไม้หมุน สัญลักษณ์หัวข้อย่อย
ธรรมจักร, สัญลักษณ์แทนพุทธศาสนา
เครื่องหมายดอกจันบอลลูนสี่ก้านหนัก
ดอกจันหนัก
ดอกจันศูนย์เปิด
ลูกศรสองหัวทางขวา
ลูกศรไปทางขวาพร้อมกับหาง
ลูกศรขวาจากแถบ
ลูกศรไปทางขวาพร้อมห่วง
ลูกศรสามทางขวา
ลูกศรชี้ไปทางขวา
ลูกศรพุ่งไปทางขวา
ลูกศรสีขาวทางขวา
ลูกศรขวาหนัก
ลูกศรชี้ไปทางขวา
ลูกศรชี้ไปทางขวาหนัก ๆ
ลูกศรสามเหลี่ยมหัวขวา
ลูกศรที่มีหัวรูปสามเหลี่ยมหนัก
ลูกศรสามเหลี่ยมหัวพุ่งตรง
ลูกศรชี้ไปทางขวาอย่างหนัก
ลูกศรขวาสีดำ
หัวลูกศรชี้ไปทางขวาสามจุดบนสุด
หัวลูกศรสามจุดไฟส่องสว่างด้านล่างขวา
หัวลูกศรขวาสีดำ
ลูกศรโค้งสีดำหนักลงและลูกศรขวา
ลูกศรโค้งสีดำหนักขึ้นไปและลูกศรขวา
ลูกศรขวาสีดำหมอบ
ลูกศรชี้ไปทางขวาสีดำหนาเว้า
ลูกศรขวาสีขาวเงาบนขวาหนัก
ลูกศรสีขาวด้านขวามีรอยบากด้านบนขวา
ลูกศรสีขาวขวาหนักวนเป็นวงกลม
ลูกศรขวาสีขาวขนนก
ลูกศรขวาสีดำขนนก
ลูกศรขวาขนนกสีดำหนัก
ลูกศรชี้ไปทางขวา
ลูกศรชี้ไปทางขวาอย่างหนัก
ลูกศรชี้ไปทางขวาแบบเปิด
ลูกศรไปทางขวา
ลูกศรหัวเปิดทางขวา
ลูกศรชี้ไปทางขวาสองครั้ง
สัญลักษณ์หัวข้อรูปสามเหลี่ยม
สามเหลี่ยมชี้ขวาสีดำ
สามเหลี่ยมชี้ขวาสีขาว
สามเหลี่ยมเล็กสีดำชี้ขวา
สีขาวสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ชี้ไปทางขวา
ตัวชี้ชี้ขวาสีดำ
ตัวชี้ชี้ขวาสีขาว