ไม้วัดมุม
  • เว็บแอปออนไลน์วัดมุมและความชันของวัตถุใด ๆ
  • เพียงใช้หน้าเว็บเพื่อดำเนินการ ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง
  • คุณสามารถใช้กล้องบนอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อวัดมุม
  • ส่งหน้านี้ไปยังอุปกรณ์มือถือ: คิวอาร์โค้ด
  • ไอคอนหมุดสีแดงสามารถลากได้
  • ค่าของมุมสามารถแก้ไขได้
  • รุ่นที่พิมพ์ได้: protractor.pdf | protractor-x4.pdf
  • ร่างเครื่องมือ: HTML5 Canvas