🗞️ ม้วนหนังสือพิมพ์

คัดลอก / วาง

คลิกที่ไอคอนเพื่อคัดลอกไปที่คลิปบอร์ด ▼

ความหมาย

Appleม้วนหนังสือพิมพ์
GoogleRolled-up newspaper
Twitterหนังสือพิมพ์ที่ม้วน
Unicodeม้วนหนังสือพิมพ์
คำพ้องความหมายกระดาษ ข่าว ม้วน และหนังสือพิมพ์
หมวดหมู่สิ่ง | กระดาษหนังสือ

ภาพ

ม้วนหนังสือพิมพ์ อีโมจิ
emoji unicode ความหมาย
🗞️ 1F5DE FE0F ม้วนหนังสือพิมพ์
🗞 1F5DE (*)
* อีโมจิที่ไม่ได้มาตรฐาน