⇩ ⇩ ⇩
#
ข้อความภาษาอังกฤษเก่า ฟอนต์ภาษาอังกฤษเก่าเรียกอีกอย่างว่า Fraktur หรือ Blackletter แบบอักษรนี้ใช้มานานนับร้อยปีจนกระทั่ง 2484