% ของ คืออะไร?
ตอบ:
% x = x =

ตัวอย่างเช่น คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ
ตอบ:
/ = =

คือ % ของอะไร?
ตอบ:
/ % = / =

เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงจาก เป็น คืออะไร
ตอบ:
/ - 1 = =

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์เงินเดือน: เดิมได้เงินเดือน บาท หากเงินเดือนเพิ่มขึ้น %
ตอบ:
x ( 1 + %) = x (1 + ) =

คิดเปอร์เซ็นต์ ลดราคา: สินค้าราคา บาท ให้ส่วนลด % ราคาที่คุณต้องจ่าย
ตอบ:
x ( 1 - %) = x (1 - ) =

เรามักใช้การคำนวณเปอร์เซ็นต์ในชีวิต ธุรกิจ และการลงทุนต่อไปนี้คือเครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่สามารถใช้ในการคำนวณอัตราส่วน การคำนวณส่วนลด อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น การคำนวณที่รวมภาษี การคำนวณที่ไม่รวมภาษี ฯลฯปัญหาทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ถูกลดขนาดเป็นคำถามเชิงพรรณนา และคุณจะต้องป้อนตัวเลขในฟิลด์เท่านั้นและจะได้รับคำตอบทันที