ขนาดที่แท้จริงของ รูปถ่ายหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา

  • ความกว้าง:2.0นิ้ว (50.8mm)
  • ความสูง:2.0นิ้ว (50.8mm)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  รูปถ่ายหนังสือเดินทางของสหรัฐอเมริกา