ขนาดที่แท้จริงของ รูปถ่ายหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักร

  • ความกว้าง:35.0mm (1.38นิ้ว)
  • ความสูง:45.0mm (1.77นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  รูปถ่ายหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักร