ขนาดที่แท้จริงของ Rack Unit

1U = 1.75inch = 4.44cm
2U 4U 5U

  • ความสูง:1.75นิ้ว (44.45mm)
ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Rack Unit