ขนาดที่แท้จริงของ บันทึกโพสต์อิท 3M 3x3

  • ความสูง:3.0นิ้ว (76.2mm)
  • ความกว้าง:3.0นิ้ว (76.2mm)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  บันทึกโพสต์อิท 3M 3x3