ขนาดที่แท้จริงของ Polaroid cube

  • ความลึก:35.0mm (1.38นิ้ว)
  • ความสูง:35.0mm (1.38นิ้ว)
  • ความกว้าง:35.0mm (1.38นิ้ว)
  • มติ:1920 x 1080
ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Polaroid cube