ขนาดที่แท้จริงของ A3+ Paper

  • ความกว้าง:329mm (12.95นิ้ว)
  • ความสูง:483mm (19.02นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  A3+ Paper