ขนาดที่แท้จริงของ Nano SIM (4FF)

  • ความกว้าง:12.3mm (0.48นิ้ว)
  • ความสูง:8.8mm (0.35นิ้ว)
  • ความลึก:0.67mm (0.03นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Nano SIM (4FF)