ขนาดที่แท้จริงของ Micro SIM (3FF)

  • ความกว้าง:15.0mm (0.59นิ้ว)
  • ความสูง:12.0mm (0.47นิ้ว)
  • ความลึก:0.76mm (0.03นิ้ว)
ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Micro SIM (3FF)