ขนาดที่แท้จริงของ Magic Mouse 2

  • ความลึก:21.6mm (0.85นิ้ว)
  • ความสูง:113.5mm (4.47นิ้ว)
  • ความกว้าง:57.1mm (2.25นิ้ว)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  Magic Mouse 2