ขนาดที่แท้จริงของ 4x4 ไม้แปรรูป

  • ความสูง:3.5นิ้ว (88.9mm)
  • ความกว้าง:3.5นิ้ว (88.9mm)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  4x4 ไม้แปรรูป