ขนาดที่แท้จริงของ 2x8 ไม้แปรรูป

  • ความสูง:1.5นิ้ว (38.1mm)
  • ความกว้าง:7.25นิ้ว (184.15mm)
{as_size} / {as_monitor} ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  2x8 ไม้แปรรูป