ขนาดที่แท้จริงของ 2x6 ไม้แปรรูป

  • ความสูง:1.5นิ้ว (38.1mm)
  • ความกว้าง:5.5นิ้ว (139.7mm)
ฝัง iframe
ขนาดภาพที่แท้จริงของ  2x6 ไม้แปรรูป